شناسنامه شرکت
  • نام شرکت : سیما پردازان آداک
  • شماره ثبت : 322665
  • تاریخ ثبت : 17/02/1387
  • محصولات : تجهیزات کمک آموزشی ، سمعی بصری و انفورماتیک
  • خدمات : نصب ، راه اندازی ، آموزش و ارائه خدمات پس از فروش انواع دیتا پروژکتور و سایر تجهیزات